Richtlijn TOS 

richtlijn TOS

In je werk als logopedist is het fijn om volgens richtlijnen te werken. Het is makkelijker om op deze manier een behandelplan op te stellen. Zo heb je ook duidelijkheid naar je patiënt en is het fijn voor je verantwoording naar de verzekeraar. De richtlijn TOS is opgesteld om kinderen en volwassenen te helpen die problemen ondervinden door een taalstoornis.

Wat is TOS

De taalontwikkeling heeft natuurlijk variaties tussen personen. Als de ontwikkeling van iemand achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenoten, dan kan er sprake zijn van TOS. De ontwikkeling is dan duidelijk vertraagd of afwijkend. Problemen met het begrijpen van taal, spreken, lezen en schrijven kunnen zich voordoen. TOS staat los van de intelligentie van een persoon. Ook het gehoor en de algemene ontwikkeling staat los van de aandoening. De problemen met taal, spreken, lezen en schrijven zullen tijdens school duidelijk worden. Het volgen van lessen en het omgaan met leeftijdsgenootjes kan problemen opleveren. Tijdens het studeren zal dit tevens voor moeilijkheden zorgen. De problematiek kan zich daarna doorzetten door problemen bij het vinden van werk en behouden van werk.

De richtlijn TOS

De richtlijn TOS is opgesteld om stapsgewijs een passende behandeling te bieden bij taalontwikkelingsstoornissen. In de richtlijn worden veel aspecten meegenomen die bijdragen aan de behandeling van TOS. Een richtlijn geeft houvast en sturing in een behandeling. Dit zorgt er allemaal voor dat je een hoogwaardige kwalitatieve behandeling kunt uitvoeren. In de richtlijn zijn meerdere stappen opgenomen waar je in kunt stappen om je behandeling te starten. Door een stappenplan te volgen kun je makkelijker doelen stellen. De doelen zijn SMART op te stellen aan de hand van het behandelplan en de mogelijkheden. Deze meetbare doelen dragen ook bij aan de kwaliteit van je behandelplan. Zowel binnen diagnostiek, de behandeling en begeleiding van patiënten met TOS is het belangrijk dat je richtlijnen volgt. Zo zorgt je voor een effectief behandelplan en kun je makkelijker je behandelplan monitoren.